Cases

Beoordeling van risicogedrag

Regelmatig vragen organisaties ons om psychologische beoordelingen te maken van personen in risicovolle of veeleisende posities. In deze situaties voeren we een achtergrondonderzoek uit in combinatie met een psychologisch risico onderzoek. We kijken naar de persoon, de situationele taakeisen en de omgeving in kwestie. Het profiel wordt geïntegreerd met de achtergrondgegevens. Op regelmatige basis voeren we zogenaamde mental check-ups uit. Onze gedachte is dat het voorkomen van integriteitsschendingen een aanpak veronderstelt van zorg en veiligheid.

Are you interested? Please email or call us.