Cases

Advisering rondom probleemgedrag en sociale onveiligheid

Een internationale organisatie heeft ons advies gevraagd om het terugkerende probleem van sociale onveiligheid nader te onderzoeken. We hebben daarbij gekeken naar meldingen, procedures en interviews afgenomen met medewerkers. Op basis hiervan hebben we geadviseerd om eerst de structuur op orde te krijgen rondom het melden en afhandelen van incidenten. Vervolgens hebben we de betreffende verantwoordelijken getraind bij het analyseren van incidenten.

Are you interested? Please email or call us.