Bedreigingsbeheerservices

Slachtofferhulp & Team Recovery

Geweld op de werkplek heeft een negatief effect op werknemers en kan psychische schade veroorzaken. Organisaties die ervaring hebben met geweld op de werkplek hebben vaak te maken met werknemers die behoefte hebben aan individuele psychologische zorg en aan teams die herstructurering nodig hebben.

Dantes Psychology Services biedt een eerste psychologische beoordeling van zowel individuele slachtoffers als getraumatiseerde teams en beschikt over betrouwbare en deskundige coaches om teams weer snel goed te laten functioneren.

Want to know more about our preventive strategies?