ONDERZOEKEN EN SPECIALE OPERATIES

(Interne) Onderzoeken

Dantes Psychology Services is gespecialiseerd in het uitvoeren van (interne) onderzoeken met een sterke gedragskundige component. We helpen uw organisatie bij vervelende situaties zoals (anonieme) bedreigingen, sexual harassment, afpersing, stalking, ernstige vormen van intimidatie en geweld en mogelijk valse beschuldigingen. Onze ervaring is dat intern onderzoeken vaak veel meer zijn dan enkel de feiten onderzoeken. Door onze gedragskundige expertise houden we meer rekening met de persoonlijke en organisatorische omstandigheden van de gebeurtenis die zich heeft voorgedaan. Hierdoor zijn we vaker in staat om genuanceerder en zorgvuldiger naar een complexe situatie te kijken. Wij bieden tevens advies over communicatie met interne en externe partijen, de omgang met slachtoffers en met complexe teamdynamiek. Onze aanpak waarbij we rekening houden met alle gevoeligheden van een intern onderzoek, wordt altijd sterk gewaardeerd door de klant.

Indien nodig maken we gebruik van de expertise uit ons internationale netwerk, bijvoorbeeld: juristen, culturele antropologen, forensisch linguïsten of IT-specialisten. Wanneer we worden benaderd voor onderzoeken met een sterke financiële component werken we veelal samen met een groep ervaren forensische financiële onderzoekers.

Want to know more about our preventive strategies?