Het beoordelen van anonieme bedreigende communicatie

Duur: 1 dag

Het doel van de training is de risicobeoordeling van anonieme dreigingsinformatie. Tijdens de training wordt ingegaan op psychologische en linguïstische technieken om deze te beoordelen. Er wordt onder andere gekeken naar psychologische aspecten van schrijvers van dreigbrieven. Tevens wordt veel aandacht besteed aan verschillende methoden van risico-analyse door middel van tekstbeoordeling.

Een belangrijk deel van de training is gericht op daderprofilering, dat wil zeggen op het vaststellen van persoonlijke kenmerken van de schrijver, uit de tekst. Met behulp van casuïstiek wordt de deelnemer geleerd hoe gedragskundige informatie op de juiste waarde te beoordelen in geval de informatie afkomstig is van een onbekende auteur.

Neem contact met ons op als u vragen hebt.

Are you interested? Please email or call us.