Strategisch Interviewen (Gevorderden)

Duur: 2 dagen

  • Het beheersen van een interview is meer dan enkel het aanleren van een paar gespreksvaardigheden. Je neemt ook je persoonlijkheid en gedrag mee. Inzicht in het eigen functioneren en weten hoe je overkomt als interviewer is daarom van cruciaal belang om een succesvol interview te kunnen uitvoeren.
  • Vooraf aan de training maakt de deelnemer een uitgebreide persoonlijkheidstest. Deze test geeft veel informatie over het persoonlijke gedrag wanneer de deelnemer onder druk komt te staan - zogenaamde ‘derailing tendencies’. Er wordt gewerkt met de Hogan Assessment Systems. Zie voor meer informatie www.hoganassessments.com
  • Met inzicht in de eigen ‘derailing tendencies’ als vertrekpunt leert de deelnemer effectief om te gaan met moeilijk gedrag tijdens interviews en krijgt hij/zij feedback over de wijze waarop hij/zij reageert. Voorbeelden zijn de manier waarop op manipulatief gedrag, een dominante attitude, ongevoeligheid en egocentriciteit wordt gereageerd.
  • De deelnemer leert gebruik te maken van verschillende beïnvloedingstechnieken passend bij diens persoonlijkheidsprofiel.
  • Gedurende de praktische oefeningen met professionele acteurs worden de deelnemers geconfronteerd met moeilijke situaties zoals subtiele dreiging of intimidatie. Geprobeerd wordt hen uit evenwicht te brengen door arrogantie, misplaatste statuspresentatie en verschillende vormen van (passief) agressief gedrag van de geïnterviewde.
  • De aangeboden training is behoorlijk intensief en grijpt sterk in op het persoonlijk functioneren. Het is daarom van belang dat je eerst de basistraining hebt gevolgd en je jezelf mentaal fit genoeg voelt om de training te kunnen volgen.

Neem contact met ons op als u vragen hebt.

Are you interested? Please email or call us.