Dantes heeft een behoorlijke expertise ontwikkeld in het omgaan met gevallen van (anonieme) bedreigingen en ongewenste communicatie. Wij beschikken over de expertise om de risico's in te schatten en te adviseren hoe om te gaan met dit zorgwekkende gedrag. Ook voeren wij onderzoeksacties uit om de bron van de ongewenste communicatie te achterhalen.