Op regelmatige basis voeren wij interne onderzoeken uit. De onderzoeken variëren van 'kleine' incidenten tot aan onderzoeken met ernstig geweld op de werkvloer. Het gaat vaak over integriteitskwesties zoals machtsmisbruik, (seksuele) intimidatie, pesten, (anonieme) bedreigingen, stalking en andere vormen van zorgwekkend gedrag. Ons specialisme ligt in het bijzonder bij onderzoeken waar interpretatie van zorgwekkend gedrag een belangrijke rol speelt.

Wij onderzoeken ook de vraagstukken in verband met de organisatiecultuur. Gezien onze psychologische achtergrond als onderzoekers, houdt de gedragsmatige aanpak rekening met de persoonlijke en organisatorische omstandigheden van de gebeurtenis die zich heeft voorgedaan. Wij adviseren de organisatie dienovereenkomstig om zo nodig herstel- en preventieve maatregelen te nemen.

Afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht betrekken we regelmatig aanvullende expertise uit ons (internationale) netwerk, bijvoorbeeld: integriteitsonderzoekers, juristen, IT- en financiële specialisten. Onderzoeken kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels worden uitgevoerd. We beschikken voor het uitvoeren van integriteitsonderzoeken over een vergunning van het ministerie van J&V (POB 1700).