Op regelmatige basis voeren wij interne onderzoeken uit. Ons specialisme komt vooral tot uiting wanneer interpretatie van gedrag een rol speelt bij onderzoeken. Onderzoeken als machtsmisbruik, (seksuele) intimidatie, pesten, (anonieme) bedreigingen, stalking en andere vormen van zorgwekkend gedrag zijn voorbeelden hiervan. We voeren onderzoeken vaak uit in samenwerking met juristen.

Wij onderzoeken ook de vraagstukken in verband met de organisatiecultuur. Gezien onze psychologische achtergrond als onderzoekers, houdt de gedragsmatige aanpak rekening met de persoonlijke en organisatorische omstandigheden van de gebeurtenis die zich heeft voorgedaan. Wij adviseren de organisatie dienovereenkomstig om zo nodig herstel- en preventieve maatregelen te nemen.

Afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht betrekken we regelmatig aanvullende expertise uit ons (internationale) netwerk, bijvoorbeeld: integriteitsonderzoekers, juristen en IT specialisten. Onderzoeken kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels worden uitgevoerd. We beschikken voor het uitvoeren van onderzoeken over een vergunning van het ministerie van J&V (POB 1700).