Op regelmatige basis voeren wij interne onderzoeken uit. De onderzoeken variëren van 'kleine' incidenten tot aan onderzoeken met ernstig geweld op de werkvloer. Het gaat vaak over intergriteitkwesties zoals machtsmisbruik, (seksuele) intimidatie, pesten, (anonieme) bedreigingen, stalking en afpersing.

Wij voeren ook onderzoeken uit naar de organisatiecultuur en sociale veiligheid. Gezien onze psychologische achtergrond als onderzoekers, houdt de gedragsmatige aanpak rekening met de persoonlijke en organisatorische omstandigheden van gedrag op de werkvloer. Wij adviseren de organisatie dienovereenkomstig hoe zij zo nodig herstel- en preventieve maatregelen kan nemen.

Afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht betrekken we regelmatig aanvullende expertise uit ons (internationale) netwerk, bijvoorbeeld: integriteitonderzoekers, juristen, IT- en financiële specialisten. Onderzoeken kunnen zowel in het Nederlands als het Engels worden uitgevoerd.