Dit is een eendaagse training waarbij de nadruk ligt op één specifieke vorm van geweld op de werkplek: gecommuniceerde bedreigingen.

Mensen in de publieke belangstelling en in hoge posities - zoals vertegenwoordigers van organisaties, politieke figuren, directeuren van ondernemingen en beroemdheden - lijken meer risico te lopen het slachtoffer te worden van ongewenste schriftelijke communicatie. De identiteit van de dader is niet altijd bekend, en soms ontvangt het slachtoffer meerdere mededelingen van dezelfde persoon. Onze cliënten vragen zich vaak af of dit gedrag tot een gevaarlijker niveau zal escaleren, of het nog lang zal aanhouden en wat zij kunnen doen om een einde te maken aan de pesterijen?

Tijdens deze training zullen psychologische en taalkundige beoordelingstechnieken, psychologische kenmerken van daders en methoden voor risicobeoordeling worden toegelicht. Een deel van het programma zal gewijd zijn aan daderprofilering en de wijze waarop de verworven gedragsgegevens kunnen worden vertaald in concrete onderzoeksmaatregelen. In de loop van de dag zullen casestudy's worden gebruikt om beoordelings- en onderzoeksmethoden te illustreren.