Dit is een training waarbij de nadruk ligt op één specifieke vorm van geweld op de werkplek: gecommuniceerde bedreigingen. De training kan ook als voorlichting en advisering worden gegeven in organisaties die concreet te maken hebben met ongewenste communicatie en zich afvragen hoe daar mee om te gaan.

Mensen in de publieke belangstelling en in hoge posities lijken meer risico te lopen het slachtoffer te worden van ongewenste schriftelijke communicatie en belaging. De identiteit van de dader is niet altijd bekend en soms ontvangt men meerdere mededelingen van dezelfde persoon. Onze cliënten vragen zich vaak af of dit gedrag tot een gevaarlijker niveau zal escaleren en wat zij kunnen doen om een einde te maken aan het ongewenste gedrag. Ook is er in de training veel aandacht voor hoe te zorgen voor mensen in de naaste omgeving die hier het meest last van hebben zoals werknemers.

Als verdieping op de training kan aanvullend aandacht worden besteed aan psychologische en taalkundige beoordelingstechnieken, psychologische kenmerken van daders en welke methoden er bestaan voor risicobeoordeling. Een deel van het programma zal gewijd zijn aan daderprofilering en de wijze waarop de verworven gedragsgegevens kunnen worden vertaald in concrete onderzoeksmaatregelen. In de loop van de training zullen casestudy's worden gebruikt om beoordelings- en onderzoeksmethoden te illustreren.