De beste manier om een sociaal veilige werkplek te realiseren is door een systeem op te zetten om vroegtijdig problemen op de werkplek te signaleren en aan te pakken. Dit is in de praktijk een combinatie van Compliance, HR, Zorg en Veiligheid.

Wij hebben de deskundigheid en ervaring met het ontwikkelen en trainen van een multidisciplinair gedragsmanagementteam in elk type organisatie. De SACWI is een instrument dat wij voor dit doel hebben ontwikkeld. Met een systeem voor gedragsmanagement wordt een manier gecreëerd om problematische situaties al in een vroegtijdig stadium te beheersen. Het vermindert silo-effecten van informatie en creëert betrokkenheid van verschillende stakeholders in een organisatie.

We hebben dergelijke teams helpen opbouwen op verschillende universiteiten en hogescholen in Nederland en internationaal hebben we bedrijven ondersteund samen met onze internationale partners.