De training bestaat uit een programma van 8 modules waarin de deelnemers de essentie van het interviewproces leren en inzicht krijgen in hoe het interview als onderzoeksmethode kan worden gebruikt. Omdat de training modulair is opgebouwd is deze op maat aanpasbaar.

De deelnemer leert een professioneel onderzoeks- en interviewplan op te stellen en uit te voeren. Vervolgens worden verschillende methoden besproken en welke ethische standaarden gehanteerd moeten worden. De deelnemer leert hoe (gedrags)informatie in het interview tactisch kan worden verwerkt. De training is een mix van theorie en praktijk waarbij oefeningen met alternatieve interview benaderingen aan bod komen. Er is veel feedback van de trainers op vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.