Zorgwekkend Gedrag

Onderzoeken naar Zorgwekkend Gedrag

Op regelmatige basis voeren wij interne onderzoeken uit. Onze experts onderzoeken integriteitskwesties zoals misbruik...

Meer lezen

Het Opzetten van een Expertise Team Zorgwekkend Gedrag

De beste manier om een sociaal veilige werkplek te realiseren is door een systeem op te zetten om op zorgvuldige en vakkundige wijze met incidenten om te gaan. Dit is een combinatie van Compliance, HR, Zorg en Veiligheid. Het hebben van een gedrags...

Meer lezen

Het Beoordelen van Bedreigingen en Ongewenste Communicatie

Dantes heeft veel expertise opgebouwd met het onderzoeken van (anonieme) bedreigingen en ongewenste communicatie. Wij hebben de expertise om de risico's in te schatten en advies te geven hoe hiermee om te gaan...

Meer lezen

Onderzoeken en beleidsadvies

Assessment en risicobeoordeling

Dantes verzorgt assessments voor personen op gevoelige posities en voor teams die onder stressvolle omstandigheden werken. Wij gebruiken een combinatie van achtergrondonderzoek, persoonlijkheidsbeoordelingen en...

Meer lezen

Sociale Veiligheid en Zorgwekkend Gedrag in Organisaties

Wij doen onderzoek naar organisatiecultuur en sociale veiligheid. Gezien onze achtergrond als psychologen weten wij rekening te houden met de persoonlijke en systemische aspecten van gedrag in...

Meer lezen