Wij doen onderzoek naar organisatiecultuur en sociale veiligheid. Door onze achtergrond als psycholoog zijn we goed in staat om toxische en verwaarloosde aspecten van een organisatiecultuur te duiden. We houden rekening met de persoonlijke en systemische aspecten van gedrag op de werkvloer. We adviseren organisaties wanneer herstel- en preventie maatregelen nodig zijn.