Dieuwke van Putten - de Waard behaalde haar mr. titel (LLM) in het Europees en internationaal recht aan de Universiteit van Tilburg. Zij werkte vervolgens als raio (rechterlijke ambtenaar in opleiding) bij de rechtbank Arnhem, waar zij voor de zittende magistratuur koos.

Na haar raio-opleiding heeft Van Putten meer dan 13 jaar gewerkt in diverse organisaties als advies en procesjurist in onderwijsrecht en tot 2018 bij het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak waarbij zij de besturen van de diverse rechtbanken, hoven en de Hoge Raad voorzag van rechtspositioneel advies en procedures voerde in geschillen die deze besturen hadden met hun eigen personeel. Sinds 2017 is Van Putten actief als rechter-plaatsvervanger in het strafrecht bij de rechtbank Amsterdam.

Vanaf 2018 werkt Van Putten als zelfstandig jurist binnen haar bedrijf Altum juridisch advies en kan zij zowel werknemers als werkgevers tot haar clientèle rekenen in het arbeids- en onderwijsrecht. Naast haar eigen praktijk werkt van Putten samen met Dantes Psychology in complexe zaken en verleent ze juridisch advies aan klanten die voortkomen uit de adviesvragen aan de psychologen. Zij adviseert inzake onderzoeken die een juridisch element hebben zoals bijvoorbeeld samenloop met een adviescommissie. Ook leest zij in een voorkomend geval onderzoeksrapportages mee om de juridische implicaties, (niet zijnde de arbeidsrechtelijke) van het onderzoek te toetsen.