Inge Nijenhuis behaalde haar MSc. in de klinische psychologie aan de Universiteit Leiden. Sinds 1998 is ze werkzaam in het bedrijfsleven. Ze vervulde verschillende regie rollen, onder andere in business consultancy, project management en service management. Ze heeft daarmee veel internationale ervaring opgedaan op het vlak van samenwerken en stakeholder management. In 2018 heeft ze haar kennis uitgebreid met een opleiding tot holistisch coach.

Tegenwoordig werkt Nijenhuis als coach in een grote organisatie. Ze is HR verantwoordelijk voor medewerkers op leidinggevende- en management posities. Centraal in haar werk staat de begeleiding en ontwikkeling van deze medewerkers. Daarnaast biedt zij regelmatig ondersteuning en geeft zij adviezen als medewerkers conflicten met elkaar hebben. Nijenhuis is tevens betrokken bij andere ingewikkelde incidenten, bijvoorbeeld bij grensoverschrijdend gedrag en sociale onveiligheid. Inhoudelijk richt zij zich op het ontwikkelen van leiderschap en professionele verantwoordelijkheid.

Naast haar werk voor deze organisatie heeft Nijenhuis een eigen coach- en advies praktijk. Vanuit die hoedanigheid werkt zij nauw samen met Dantes Psychology. Zij verzorgt coach-trajecten en biedt psychologische ondersteuning en advisering aan mensen die ernstig conflict en grensoverschrijdend gedrag of dreiging hebben meegemaakt. Deze nazorg geeft zij zowel aan individuen als aan groepen medewerkers. Tevens verzorgd Nijenhuis trainingen en workshops over communicatie, leiderschap en management vaardigheden. Zij heeft een specifieke interesse voor het ontwikkelen van begeleidingstrajecten voor medewerkers die grensoverschrijdend gedrag vertonen, onveilige situaties veroorzaken en weerstand tegen verandering hebben.