Sociale Veiligheid en Zorgwekkend Gedrag in Organisaties

Wij doen onderzoek naar organisatiecultuur en sociale veiligheid. Door onze achtergrond als psycholoog zijn we goed in staat om toxische en verwaarloosde aspecten van een organisatiecultuur te duiden. We houden rekening met de persoonlijke en systemische aspecten van gedrag op de werkvloer. We adviseren organisaties wanneer herstel- en preventie maatregelen nodig zijn.


Assessment en risicobeoordeling

Dantes verzorgt assessments voor personen op gevoelige posities en voor teams die onder stressvolle omstandigheden werken.

Wij maken gebruik van een combinatie van achtergrondonderzoek, persoonlijkheidsbeoordelingen en interviews. Cliënten krijgen relevante gedragsinformatie, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten als de omstandigheden veranderen of de stress toeneemt. Dit omvat concreet advies over hoe om te gaan met de geïdentificeerde risico's, de betrokkenheid bij het werk te vergroten en regelmatige 'mentale check-ups'.

Wij bieden ook begeleiding en praktisch advies wanneer werknemers de organisatie verlaten en er fysieke en reputatierisico's mee gemoeid zijn.