Sociale Veiligheid en Zorgwekkend Gedrag in Organisaties

Wij doen onderzoek naar organisatiecultuur en sociale veiligheid. Door onze achtergrond als psycholoog zijn we goed in staat om toxische en verwaarloosde aspecten van een organisatiecultuur te duiden. We houden rekening met de persoonlijke en systemische aspecten van gedrag op de werkvloer. We adviseren organisaties wanneer herstel- en preventie maatregelen nodig zijn.


Assessment en risicobeoordeling

Dantes verzorgt assessments voor personen op gevoelige posities en voor teams die onder stressvolle omstandigheden werken.

Wij maken gebruik van een combinatie van achtergrondonderzoek, persoonlijkheidsbeoordelingen en interviews. Cliënten krijgen relevante gedragsinformatie, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten als de omstandigheden veranderen of de stress toeneemt. Dit omvat concreet advies over hoe om te gaan met de geïdentificeerde risico's, de betrokkenheid bij het werk te vergroten en regelmatige 'mentale check-ups'.

Wij bieden ook begeleiding en praktisch advies wanneer werknemers de organisatie verlaten en er fysieke en reputatierisico's mee gemoeid zijn.


Het Beoordelen van Bedreigingen en Ongewenste Communicatie

Wij verlenen advies en ondersteuning bij situaties van (anonieme) bedreigingen en ongewenste communicatie. We onderzoeken informatie, schatten risico's in en adviseren u hoe om te gaan met dit zorgwekkende gedrag. Indien gewenst voeren wij onderzoeksacties uit om de bron van de ongewenste communicatie te achterhalen.


Het Opzetten van een Expertise Team Zorgwekkend Gedrag

De beste manier om een sociaal veilige werkplek te realiseren is door een systeem op te zetten om vroegtijdig problemen op de werkplek te signaleren en aan te pakken. Dit is in de praktijk een combinatie van Compliance, HR, Zorg en Veiligheid.

Wij hebben de deskundigheid en ervaring met het ontwikkelen en trainen van een multidisciplinair gedragsmanagementteam in elk type organisatie. De SACWI is een instrument dat wij voor dit doel hebben ontwikkeld. Met een systeem voor gedragsmanagement wordt een manier gecreëerd om problematische situaties al in een vroegtijdig stadium te beheersen. Het vermindert silo-effecten van informatie en creëert betrokkenheid van verschillende stakeholders in een organisatie.

We hebben dergelijke teams helpen opbouwen op verschillende universiteiten en hogescholen in Nederland en internationaal hebben we bedrijven ondersteund samen met onze internationale partners.


Onderzoeken naar Zorgwekkend Gedrag

Op regelmatige basis voeren wij interne onderzoeken uit. Ons specialisme komt vooral tot uiting wanneer interpretatie van gedrag een rol speelt bij onderzoeken. Onderzoeken als machtsmisbruik, (seksuele) intimidatie, pesten, (anonieme) bedreigingen, stalking en andere vormen van zorgwekkend gedrag zijn voorbeelden hiervan. We voeren onderzoeken vaak uit in samenwerking met juristen.

Wij onderzoeken ook de vraagstukken in verband met de organisatiecultuur. Gezien onze psychologische achtergrond als onderzoekers, houdt de gedragsmatige aanpak rekening met de persoonlijke en organisatorische omstandigheden van de gebeurtenis die zich heeft voorgedaan. Wij adviseren de organisatie dienovereenkomstig om zo nodig herstel- en preventieve maatregelen te nemen.

Afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht betrekken we regelmatig aanvullende expertise uit ons (internationale) netwerk, bijvoorbeeld: integriteitsonderzoekers, juristen en IT specialisten. Onderzoeken kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels worden uitgevoerd. We beschikken voor het uitvoeren van onderzoeken over een vergunning van het ministerie van J&V (POB 1700).