Sociale veiligheid en Zorgwekkend gedrag

Regelmatig geven wij trainingen waar bewustwording en kennis over zorgwekkend gedrag en het belang van sociale veiligheid in organisaties centraal staat. De trainingen zijn interactief van opzet waarbij de deelnemers ook leren om aan te spreken en grenzen te stellen door te oefenen met een acteur/actrice. De training is oorspronkelijk ontwikkeld voor arts-docenten bij docentprofessionalering van Amsterdam UMC. De training wordt ondertussen in aangepaste vorm bij tal van andere organisaties verzorgd.


Gestructureerde aanpak van incidenten op de werkplek (SACWI)

Tijdens deze tweedaagse training leert de deelnemer hoe om te gaan met zorgwekkende incidenten op de werkvloer. Op basis van jarenlange ervaring met zorgwekkende incidenten op de werkvloer hebben wij voor niet-deskundigen een aanpak ontwikkeld voor het omgaan met situaties als stalken, pesten, intimidatie en treiteren. De eerste dag zal gaan over de essentie van deze aanpak. De training kent een interactieve opzet en er wordt veel met casuïstiek gewerkt. Tijdens de tweede dag staan onderwerpen als aanvullend onderzoek doen, risico-analyse en gespreksvaardigheden centraal.

SACWI_INFOGRAPHIC-OVERZICHT

Het Beoordelen van Bedreigingen

Dit is een training waarbij de nadruk ligt op één specifieke vorm van geweld op de werkplek: gecommuniceerde bedreigingen. De training kan ook als voorlichting en advisering worden gegeven in organisaties die concreet te maken hebben met ongewenste communicatie en zich afvragen hoe daar mee om te gaan.

Mensen in de publieke belangstelling en in hoge posities lijken meer risico te lopen het slachtoffer te worden van ongewenste schriftelijke communicatie en belaging. De identiteit van de dader is niet altijd bekend en soms ontvangt men meerdere mededelingen van dezelfde persoon. Onze cliënten vragen zich vaak af of dit gedrag tot een gevaarlijker niveau zal escaleren en wat zij kunnen doen om een einde te maken aan het ongewenste gedrag. Ook is er in de training veel aandacht voor hoe te zorgen voor mensen in de naaste omgeving die hier het meest last van hebben zoals werknemers.

Als verdieping op de training kan aanvullend aandacht worden besteed aan psychologische en taalkundige beoordelingstechnieken, psychologische kenmerken van daders en welke methoden er bestaan voor risicobeoordeling. Een deel van het programma zal gewijd zijn aan daderprofilering en de wijze waarop de verworven gedragsgegevens kunnen worden vertaald in concrete onderzoeksmaatregelen. In de loop van de training zullen casestudy's worden gebruikt om beoordelings- en onderzoeksmethoden te illustreren.


Strategisch Interviewen

De training bestaat uit een programma van 8 modules waarin de deelnemers de essentie van het interviewproces leren en inzicht krijgen in hoe het interview als onderzoeksmethode kan worden gebruikt. Omdat de training modulair is opgebouwd is deze op maat aanpasbaar.

De deelnemer leert een professioneel onderzoeks- en interviewplan op te stellen en uit te voeren. Vervolgens worden verschillende methoden besproken en welke ethische standaarden gehanteerd moeten worden. De deelnemer leert hoe (gedrags)informatie in het interview tactisch kan worden verwerkt. De training is een mix van theorie en praktijk waarbij oefeningen met alternatieve interview benaderingen aan bod komen. Er is veel feedback van de trainers op vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.