Inge Nijenhuis

Inge Nijenhuis behaalde haar MSc. in de klinische psychologie aan de Universiteit Leiden. Sinds 1998 is ze werkzaam in het bedrijfsleven. Ze vervulde verschillende regie rollen, onder andere in business consultancy, project management en service management. Ze heeft daarmee veel internationale ervaring opgedaan op het vlak van samenwerken en stakeholder management. In 2018 heeft ze haar kennis uitgebreid met een opleiding tot holistisch coach.

Tegenwoordig werkt Nijenhuis als coach in een grote organisatie. Ze is HR verantwoordelijk voor medewerkers op leidinggevende- en management posities. Centraal in haar werk staat de begeleiding en ontwikkeling van deze medewerkers. Daarnaast biedt zij regelmatig ondersteuning en geeft zij adviezen als medewerkers conflicten met elkaar hebben. Nijenhuis is tevens betrokken bij andere ingewikkelde incidenten, bijvoorbeeld bij grensoverschrijdend gedrag en sociale onveiligheid. Inhoudelijk richt zij zich op het ontwikkelen van leiderschap en professionele verantwoordelijkheid.

Naast haar werk voor deze organisatie heeft Nijenhuis een eigen coach- en advies praktijk. Vanuit die hoedanigheid werkt zij nauw samen met Dantes Psychology. Zij verzorgt coach-trajecten en biedt psychologische ondersteuning en advisering aan mensen die ernstig conflict en grensoverschrijdend gedrag of dreiging hebben meegemaakt. Deze nazorg geeft zij zowel aan individuen als aan groepen medewerkers. Tevens verzorgd Nijenhuis trainingen en workshops over communicatie, leiderschap en management vaardigheden. Zij heeft een specifieke interesse voor het ontwikkelen van begeleidingstrajecten voor medewerkers die grensoverschrijdend gedrag vertonen, onveilige situaties veroorzaken en weerstand tegen verandering hebben.


Dieuwke van Putten - de Waard

Dieuwke van Putten - de Waard behaalde haar mr. titel (LLM) in het Europees en internationaal recht aan de Universiteit van Tilburg. Zij werkte vervolgens als raio (rechterlijke ambtenaar in opleiding) bij de rechtbank Arnhem, waar zij voor de zittende magistratuur koos.

Na haar raio-opleiding heeft Van Putten meer dan 13 jaar gewerkt in diverse organisaties als advies en procesjurist in onderwijsrecht en tot 2018 bij het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak waarbij zij de besturen van de diverse rechtbanken, hoven en de Hoge Raad voorzag van rechtspositioneel advies en procedures voerde in geschillen die deze besturen hadden met hun eigen personeel. Sinds 2017 is Van Putten actief als rechter-plaatsvervanger in het strafrecht bij de rechtbank Amsterdam.

Vanaf 2018 werkt Van Putten als zelfstandig jurist binnen haar bedrijf Altum juridisch advies en kan zij zowel werknemers als werkgevers tot haar clientèle rekenen in het arbeids- en onderwijsrecht. Naast haar eigen praktijk werkt van Putten samen met Dantes Psychology in complexe zaken en verleent ze juridisch advies aan klanten die voortkomen uit de adviesvragen aan de psychologen. Zij adviseert inzake onderzoeken die een juridisch element hebben zoals bijvoorbeeld samenloop met een adviescommissie. Ook leest zij in een voorkomend geval onderzoeksrapportages mee om de juridische implicaties, (niet zijnde de arbeidsrechtelijke) van het onderzoek te toetsen.


Jannie van der Sleen

Jannie van der Sleen behaalde haar MSc. in de klinische psychologie aan de Universiteit Groningen en werkte vervolgens gedurende 15 jaar als gedragswetenschappelijk docent aan de Rechercheschool te Zutphen. Zij verzorgde daar onderwijs op het gebied van aangifte-, getuigen- en verdachten verhoor, met als specialisatie verhoren in zedenzaken en verhoren van minderjarigen.

Sinds 2002 werkt Van der Sleen zelfstandig binnen haar bedrijf Kinterview (www.kinterview.com). In opdracht van de Politieacademie superviseert zij rechercheurs die minderjarigen moeten verhoren Daarnaast verzorgt zij onderwijs voor verschillende organisaties betreffende het voeren van gesprekken met kwetsbare personen. Zij is hoofdopleider van de opleiding tot Recherchepsycholoog bij de RINO Groep in Utrecht. Van der Sleen treed tevens op als deskundige in strafrechtelijke onderzoeken. Zij rapporteert in dergelijke zaken over de waarde van verklaringen van aangevers, getuigen en verdachten.

Naast haar werk voor Kinterview werkt Van der Sleen nauw samen met Dantes Psychology. Zij ondersteunt bij onderzoeken naar zorgwekkend gedrag, met name bij de beoordeling van het gedrag en verklaringen van minderjarigen en als minderjarigen geïnterviewd moeten worden. Zij verzorgt trainingen betreffende grensoverschrijdend gedrag binnen organisaties.